Ekologická koupací jezírka, koupací biotopy.

Dovolená je nejčastěji spojena s cestou k moři, přehradě, nebo rybníku. Dopřát si požitek z koupání však můžeme i doma na své vlastní zahradě. Pokud nemáme zahradní bazén, nebo nás neláká koupání v chlorované vodě, případně se nechceme celý rok dívat na nevzhledné plastové monstrum uprostřed zahrady, můžeme si postavit koupací jezírko se sportovní (plaveckou) zónou pro celou rodinu. Tak se k zážitku z pohybu ve vodě připojí i vnímání přírodního okolí, které je samozřejmou součástí koupacího jezírka.

 

Koupací jezírka - charakteristika.


Koupací jezírka jsou uměle založené víceúčelové vodní plochy, vhodné ke koupání, chovu okrasných ryb a pěstování vodních rostlin. Jednotlivé zóny jezírka jsou vodní masou propojeny do jedoho celku, ale pod hladinou jsou rozděleny na zónu mělčí - regenerační (vhodnou pro vodní rostliny) a hlubší - určenou ke koupání a plavání. Oddělení zón ( vlnolam) se nachází v takové hloubce pod hladinou jezírka, že rybám umožňuje nerušený pohyb v celém jezírku.
Koupací jezírka spojují výhody klasického bazénu a okrasné vodní plochy - jezírka. Při čištění vody v zahradním - koupacím jezírku se využívá filtrační schopnost, kterou mají vodní rostliny v regeneračních zónách. Bazénová chemie, kterou je třeba opakovaně aplikovat v běžných bazénech, se nepoužívá. Regenerační - čistící zóna je mělčí, výška hladiny od substrátu se pohybuje mezi 50 a 10cm, koupací část jezírka pak bývá hluboká 150-250cm. Dno regenerační části jezírka tvoří kačírek více frakcí. Vodu v jezírku nevyměňujeme, pouze doplňujeme, a ani na zimu koupací jezírko nevypouštíme. Nespornou výhodu mají koupací jezírka, oproti klasickým bazénům, ve své přirozenosti. Koupací jezírko je celý rok naprosto přirozenou součástí zahrady a slouží tak nejenom ke koupání, ale také k relaxaci a odpočinku při sledování vodních živočichů, rostlin, nebo klidné hladiny jezírka. To nám klasický bazén nikdy neposkytne.

 

Jaké minimální rozměry jsou pro koupací jezírko potřebné?


Koupací jezírka s přirozeným čištěním vody (bez použití jezírkové filtrace) musí mít plochu nejméně 70 m2 (rozměry 12 x 6, 10 x 7, nebo např. 9 x 8 m). Z toho polovina plochy hladiny musí připadnout na regenerační zónu (na koupání tedy bude sloužit 35m2 plochy hladiny a na biologické čištění také 35 m2). Menší koupací jezírko je nutné vybavit technikou, která nám s čištěním vody v jezírku pomůže (samozřejmě pouze na přírodní bázi, bez chemie). Použití jezírkové filtrace, čerpadla, UV lampy a skimmeru je vhodné také v případě, máme-li vyšší nároky na čistotu vody a vyžadujeme, aby koupací jezírko bylo čisté a bez řas více, než je to možné u jezírka bez techniky. Moderní jezírková filtrace dokáže, bez použití jakékoliv chemie, zajistit viditelnost na dno jezírka po celý rok. Přírodní koupací biotop se v některých obdobích nevyhne zákalům a výskytu řas, se kterými si samočistící schopnosti jezírka poradí poněkud pomaleji než jezírková filtrace.

 

Koupací část jezírka.


Optimální velikost koupací - plavecké zóny je 50 m2, vhodná hloubka je od 150 až do 250 cm, čím je jezírko hlubší, tím lépe. Je vhodné, když dno koupací části jezírka pozvolna přechází od mělčí po hlubší část, tak aby jezírko mohli využít i neplavci, nebo aby se v jezírku dalo postavit a odpočinout si. Koupací zóna je vždy hlubší než regenerační část a bývá nejčastěji prostého obdélníkového půdorysu, navazující regenerační zóna pak může mít různý tvar a nemusí být nutně obdélníková. Koupací úsek je od regeneračního oddělen stěnou umístěnou 15 - 50 cm pod hladinou jezírka, která brání přepadávání substrátu pro vodní rostliny z mělčí, regenerační části a zároveň brání nežádoucímu rozrůstání rostlin. Důležité je však umožnit cirkulaci vody mezi oběma zónami jezírka. Koupací jezírko můžeme vybavit dřevěným molem, nebo schůdkami pro snazší přístup do jezírka, oblíbené jsou také třeba zahradní lavičky, nebo jiný dřevěný zahradní nábytek.

 

Regenerační část koupacího jezírka.


Bariéra pod hladinou jezírka odděluje koupací část od regenerační. Regenerační část jezírka zpravidla obklopuje koupací část a tvoří tak jakýsi prstýnek, může však být také pouze po jedné straně jezírka. Vždy však platí, že čím je regenerační část jezírka větší, tím je voda v nádrži kvalitnější. Regenerační zóna je mnohem mělčí než koupací a mívá hloubku od 10 do 80 cm. V této zóně jsou připraveny podmínky pro vodní rostliny, jako je rákos, ostřice, nebo kosatec, které pomáhají filtrovat vodu a slouží jako biologická čistička.

Umístění jezírka.
Koupací jezírko by nemělo být v trvalém stínu ani na místě, kde slunce svítí po celý den. Ideální je místo chráněné před větrem a osluněné zhruba 5 - 8 hodin denně. Koupací jezírka nestavíme pod vzrostlými listnatými stromy. Mohlo by je znečišťovat padající listí na podzim, ale i jiný biologický materiál, který ze stromů opadává během vegetačního období. Pro všechny koupací jezírka platí obecné pravidlo: vodní hladinu by měly rostliny pokrývat přibližně z jedné třetiny. Pro čištění vody v jezírku jsou nejúčinnější trsnaté vodní rostliny, které během vegetačního období vytvoří hodně biologické masy (např. kosatec žlutý). Takové vodní rostliny odeberou z vody nejvíce živin a nejvíce tak přispějí k udržení čisté a průhledné vody v jezírku.

 

Stavba koupacího jezírka.


Koupací jezírko můžeme postavit jako samostatnou stavbu, nebo přistavět regenerační plochu s rostlinami k existujícímu staršímu plaveckému bazénu.

Při nové stavbě koupacího jezírka je nejlépe použít EPDM kaučukovou fólii položenou na betonovou konstrukci. Rovná betonová stěna bude vymezovat koupací část a oddělovat ji od regenerační části. Betonovou stěnu ukotvíme do terénu pomocí základu, samozřejmě lze využít např. ztraceného bednění. Nepropustnost zabezpečíme položením, nejlépe kaučukové, jezírkové fólie. Jezírkovou fólii pokládáme na hrubší geotextilii (min. 300g/m2), aby ji ochránila před protržením zespodu. Geotextilie je na horizontálních plochách položená na vrstvě písku (do 10 cm). Ten zajistí ochranu fólie i geotextilie před protržením kameny a ostrými kořeny, které mohou časem pod tlakem vody vystupovat z podloží. Dno koupací části tvoří také fólie. V regenerační části jezírka je třeba připravit pro vodní rostliny přiměřenou vrstvu substrátu chudého na živiny, který kořenům poskytne oporu a zajistí jejich ukotvení.

Přestavba bazénu na koupací jezírko.
Na vybranou stranu bazénu dostavíme mělkou regenerační zónu, původní bazén je určen pro plavce. Po dostavění regenerační části jezírka je potřeba ještě snížit stěnu bazénu, která k ní přiléhá, abychom dosáhli propojení vodní hladiny a cirkulaci vody mezi oběma vodními plochami.
Důležité je, aby izolace nové regenerační části, která se připojuje k stávající stěně bazénu, byla provedena kvalitně. Pokud by došlo k jejímu proříznutí nebo propíchnutí na stávajících hranách, vedlo by to k úniku vody a ztrátě regeneračního účinku. V takovém případě je třeba vodu vyčerpat, najít poškozené místo a zalepit ho záplatou.
Jiným řešením je zajistit koloběh vody mezi nádržemi pomocí čerpadel. Předem je však nutné dobře přepočítat kapacitu obou částí.


Doplňky vhodné pro koupací jezírka.


Nezbytným doplňkem pro koupací jezírka jsou schůdky do plavecké části. Mohou být kovové, ale i dřevěné (nejlépe z exotického, tvrdého dřeva, vhodný je nepříklad bangkirai, ze kterého se často dělají mola a terasy). Schodnice musí být upraveny pomocí nalepené protiskluzové fólie. Schůdky jsou důležité zejména tehdy, když je koupací část jezírka přístupná pouze v hluboké části.
Ideální je koupací jezírko doplnit dřevěným molem, které bude částečně zasahovat nad nejhlubší část jezírka a umožní tak například skákat do vody bez rizika poranění. Alternativou je můstek spojující protilehlé břehy jezírka, obvykle na jeho užší straně. Dřevěná konstrukce se snadno upevnění a je příjemně teplá na dotek, proto se hodí ke koupacímu jezírku více než jiné materiály. Volíme však vždy pouze tvrdé dřevo (dub), nebo nejlépe dřeva exotická (bangkirai).
Při stavbě koupacího jezírka nezapomeňte na osvětlení! Decentně osvětlené koupací jezírko vytvoří večer neuvěřitelnou atmosféru.

 

Vodní rostliny vhodné pro koupací jezírka.

 

Svažující se dno regenerační části jezírka vytváří přirozené vodní prostředí s hloubkou od 10 až do 80 cm, které je vhodné pro různé bahenní a vodní rostliny. Na okraji jezírka na rozhraní břehu se nachází vlhká zóna. Vyhovuje bahenním rostlinám, kterým nevadí kolísání vodního sloupce a občas i mírné vyschnutí. Mělká zóna má hloubku vody 10 - 40 cm. Porůstají ji bahenní a vodní rostliny vyžadující prostředí, které je stále zaplaveno vodou. Zóna hluboké vody má hloubku od 40 do 80 cm (a více) a vyžadují ji rostliny plovoucí na vodní hladině, jako jsou třeba lekníny. Vhodný výběr rostlin ovlivňuje hloubka, ve které se nachází dno. Promyšlená skladba vodních rostlin zajistí odebírání přebytečných živin, ale i těžkých kovů a dusičnanů z vody.

 

Údržba jezírka v průběhu sezóny.


Čištění vody v přírodním koupacím jezírku, můžeme ponechat na rostlinách v regenerační části, pouze pokud bude tato zóna dostatečně velká. Pokud není, nebo jsou-li naše nároky na čistotu vody vyšší, bez biologické jezírkové filtrace, doplněné o čerpadlo, UV lampu a skimmer, se neobejdeme. Jezírková technika nám zásadním způsobem pomůže v udržení čisté vody, ale i v péči o koupací jezírko.
Napadané listí a řasy, které nezachytil skimmer a které klesly ke dnu, je potřeba odstraňovat, k čemuž slouží speciální podběrák. Menší znečištění fólie v koupací části jezírka se dá odsát obyčejným vodním vysavačem. K odsání větších nečistot slouží speciální jezírkový vysavač. Fyzické práci se při údržbě zcela nevyhneme, můžeme ji však svěřit specializované firmě, která zajistí údržbu jezírka rychle a efektivně.

 

provozovna Ostrava: te: 776 487 823, e-mail: jezirkanaklic@gmail.com
provozovna Praha: tel: 602 715 716, e-mail: jezirka.praha@gmail.com


kontaktní informace - jezírka

 

 

články

Odzimování jezírka, aneb zahradní jezírko na jaře.

Jaro je tady a je na čase spustit jezírkovou filtraci a připravit zahradní jezírko na sezónu. Nejdůležitější, co ...

Jak připravíme zahradní jezírko na zimu?

Zahradní, ale samozřejmě také koupací jezírka vyžadují před zimou naši pozornost. Zazimování jezírka můžeme svěřit ...
zahradni-jezirko-zima2

Proč jsou Pure Pond Bomb nejúčinnější jezírkové bakterie na trhu?

Pure Pond Bomb jsou živé, tzv. „užitečné“, jezírkové bakterie, které zajistí rychlou a dlouhodobou ...
Pure-Pond-BOMB-23

Koupací jezírko a jeho cena.

Kolik stojí koupací jezírko a na čem jeho cena závisí? Jaké máme nároky na koupací jezírko a co od něj ...
koupaci_jezirko_stavba_2

Ekologická koupací jezírka, koupací biotopy.

Dovolená je nejčastěji spojena s cestou k moři, přehradě, nebo rybníku. Dopřát si požitek z koupání však můžeme i ...
koupaci-jezirka-Oase450

Plánování a stavba jezírka.

Plánování jezírka, aneb co si musíme rozmyslet nejdříve?   Nejdříve je třeba si ujasnit si, jaké jezírko ...

Řasy v jezírku.

Řasy mohou být problémem pro každé zahradní, nebo koupací jezírko. Dozelena zbarvená voda, zelená pěna na hladině, ...
vlaknita-rasa-3