Řasy v jezírku.

Řasy mohou být problémem pro každé zahradní, nebo koupací jezírko. Dozelena zbarvená voda, zelená pěna na hladině, plovoucí chomáče, zelené kameny, nebo husté rohože zeleného růstu pod hladinou. Pokud mají řasy příznivé podmínky, dokáží rychle ovládnout každé jezírko.

Co jsou řasy?

Existuje více než 17.000 různých druhů řas. Zahradní jezírka jsou nejčastěji napadány 2 formy řas:

Planktonická forma

jednobuněčné mikroskopické rostliny jejich přemnožením se voda zbarví zeleně a v některých případech i dohněda. Voda v jezírku se tak stane neprůhledná. Často se vyskytnou při prvotním napuštění jezírka. 

Vláknité řasy

jsou vidět pouhým okem. Vyskytují se v jezírcích jako zelené chomáče, plovoucí po hladině. Případně v nich najdeme zarostlé kameny či kačírek na mělkých místech jezírka.


Řasy v malém množství nejsou pro zahradní jezírka nebezpečné, ale při větším počtu jsou pro jezírko hrozbou, jelikož mohou způsobit vážné problémy s kvalitou vody. Stejně jako ostatní rostliny i řasy rostou prostřednictvím fotosyntézy, pomocí slunečního záření a spotřeby oxidu uhličitého a během toho uvolňují kyslík. V noci se však tento proces obrátí, řasy spotřebovávají kyslík a nadále rostou. Tento rychlý růst a velká spotřeba kyslíku je pro každé jezírko velmi nebezpečná.

Co způsobuje růst řas?

Růst řas je způsoben třemi hlavními faktory: přebytek živin, příliš mnoho slunečního světla a nízká hladina kyslíku.

1) Živiny

živiny se dostávají do vody z různých zdrojů. Hlavní zdroje živin jsou: výkaly ryb, nespotřebované krmivo, odumřelé zbytky vodních rostlin, listy, prach. Živiny se do jezírka dostanou i z okolního prostředí. Zejména při velkých deštích se do jezírka může dostat zemina nebo hnojivo z trávníku.

2) Sluneční světlo

zahradní jezírka umístěná na přímém slunci, s minimálním stínem a s nedostatkem vodních rostlin jsou odsouzeny k zamoření řasami. To je důvod, proč jsou největší problémy s řasami v létě, kdy jsou dny nejdelší.

3 Kyslík

zahradní jezírka s nízkou hladinou kyslíku trpí, protože užitečné bakterie v jezírku (čistící vodu) pro svou činnost kyslík bezpodmínečně potřebují. Nedostatek kyslíku tedy významně zhoršuje celkovou kvalitu vody. 

Jak kontrolovat růst řas?

Řasy jako takové nejsou problémem. Řasy jsou pro nás signálem, že jezírko není v rovnováze a jeden z výše uvedených faktorů není pod kontrolou.

Eliminace živin v jezírku.

Odumřelé zbytky rostlin, listí a jiné nečistoty z hladiny velmi snadno odstraníte použitím skimmeru. Skimmer je finančně nenáročné zařízení, které se postará o čistou hladinu jezírka a tím zabrání nečistotám spadnout na dno. Skimmer může mít vlastní čerpadlo, nebo se dá připojit na čerpadlo filtrace. V případě zahradních jezírek je filtrace rozhodujícím prvkem v eliminaci živin v jezírku. Jezírková filtrace s UV lampou omezí výskyt jednobuněčných řas v planktonické formě. UV lampa však neomezí výskyt vláknitých řas. Jezírková filtrace musí obsahovat mechanickou i biologickou filtraci. Mechanická část zadrží nečistoty, biologická slouží k množení startovacích bakterií. Je také důležité jaké filtrační náplně filtr obsahuje. Od toho závisí celková kvalita jezírkové filtrace. Do filtru je vhodné vložit filtrační náplně jako zeolit, které navazují škodlivé látky a vyrovnávají pH jezírka.
Usazeniny, kal a výkaly ryb nacházející se na dně jezírka odstraníte pomocí jezírkového vysavače. Nečistoty ze dna se dají odstranit vypuštěním celého jezírka a jeho opětovným napuštěním. Je však třeba myslet na to, že takovým krokem ztratíme vybudovanou biologickou rovnováhu.
V boji proti živinám si musíme dát pozor i na okolí jezírka. Velmi často se stává, že se do jezírka dostanou nečistoty při deštích (zbytky trávy po sekání, zemina, hnojivo atd...) Takovýmto situacím musíme zabránit už při stavbě jezírka.
Ve spotřebě přebytečných živin z jezírka hrají významnou roli i vodní rostliny. Jezírka s dostatečným počtem rostlin prakticky nemají problém s vláknitými řasami.

Redukce slunečního záření.

Průnik slunečního světla se nejlépe a nejúčinněji omezí za pomoci vodních rostlin. Pro tento účel jsou nejvhodnější: leknín, stulík, vodní hyacint a podobné plovoucí rostliny. Vodní rostliny by měly zakrýt alespoň 50% hladiny jezírka. U menších jezírek až 70 procent plochy hladiny. Se sluncem mají největší problém pravě malá jezírka. Taková zahradní jezírka se totiž rychle prohřejí a to ještě znásobí růst řas. Je nutné budovat jezírko tak, aby mělo hloubku minimálně 1 metr.

Kyslík.

Řasy nesnášejí dobře okysličenou, cirkulující vodu. Dobrým okysličením dokážeme efektivně kontrolovat růst řas. Na trhu je možné najít mnoho druhů provzdušňovačů. Nezanedbatelné množství kyslíku dokáží v jezírku produkovat i vodní rostliny. Za tímto účelem se nejlépe hodí různé druhy trav, kosatce a rákos.


kontaktní informace - jezírka

 

 

články

Odzimování jezírka, aneb zahradní jezírko na jaře.

Jaro je tady a je na čase spustit jezírkovou filtraci a připravit zahradní jezírko na sezónu. Nejdůležitější, co ...

Jak připravíme zahradní jezírko na zimu?

Zahradní, ale samozřejmě také koupací jezírka vyžadují před zimou naši pozornost. Zazimování jezírka můžeme svěřit ...
zahradni-jezirko-zima2

Proč jsou Pure Pond Bomb nejúčinnější jezírkové bakterie na trhu?

Pure Pond Bomb jsou živé, tzv. „užitečné“, jezírkové bakterie, které zajistí rychlou a dlouhodobou ...
Pure-Pond-BOMB-23

Koupací jezírko a jeho cena.

Kolik stojí koupací jezírko a na čem jeho cena závisí? Jaké máme nároky na koupací jezírko a co od něj ...
koupaci_jezirko_stavba_2

Ekologická koupací jezírka, koupací biotopy.

Dovolená je nejčastěji spojena s cestou k moři, přehradě, nebo rybníku. Dopřát si požitek z koupání však můžeme i ...
koupaci-jezirka-Oase450

Plánování a stavba jezírka.

Plánování jezírka, aneb co si musíme rozmyslet nejdříve?   Nejdříve je třeba si ujasnit si, jaké jezírko ...

Řasy v jezírku.

Řasy mohou být problémem pro každé zahradní, nebo koupací jezírko. Dozelena zbarvená voda, zelená pěna na hladině, ...
vlaknita-rasa-3