Recenze jezírkové filtrace Oase ProfiClear Premium.


Jezírková filtrace Oase ProfiClear Premium.

 

Nezávislý test jezírkové filtrace Oase ProfiClear Premium.

Renomovaný německý časopis Midori, určený především všem těm, kdo se zajímají o koupací jezírka a jezírka s chovem Koi kaprů, uskutečnil rozsáhlý test filtračního systému ProfiClear Premium od společnosti Oase.

V mnoha oblastech je už po léta samozřejmostí, že spotřebitelé vyhledávají nezávislé testy a recenze nejrůznějších produktů, aby tak získali objektivní názor a zkušenosti odborníků v dané problematice. Proto i náš časopis přichází s testy jezírkové techniky, a jelikož je v současnosti, konkrétně v oboru filtračních technologií velmi malá možnost přímého porovnání různých filtračních systémů, proto přicházíme s touto recenzí.

 

Nová řada modulární jezírkové filtrace Oase ProfiClear Premium se kompletně spoléhá na uznávané a ověřené technologie v oblasti jezírkových filtrací. Biologický stupeň filtrace, který obsahuje „moving bed“ médium, doplňuje bubnový filtr, který funguje jako mechanický předfiltr, kde se efektivně odstraňují veškeré mechanické nečistoty. 

 

Funkce jezírkové filtrace ProfiClear Premium v gravitačním zapojení.

Znečištěná voda z jezírka je přiváděna do bubnového předfiltru přes tři vstupy. Buben zachytí pevné částice větší než 60 mikrometrů (0.06 mm) a zachytí je na speciálním nerezovém sítu. Čím více pevných částic je zachycených, tím více je síto bubnu nepropustné a tím méně vody jím tedy protéká. Protože čerpadlo v poslední komoře, čerpá vodu ven z filtračního systému konstantním průtokem, hladina mechanicky vyčištěné vody v této části filtrace postupně klesá. Když je vodní hladina, jejíž pozici sleduje průtokový spínač, pod stanoveným rozmezím elektronika automaticky spustí proces proplachování - čištění síta. Při tomto procesu čistící trysky oplachují rotující síto bubnu čistou vodou, pod tlakem přibližně 5,5 baru. Znečištěná voda je vedena spolu s nánosy nečistot do odpadního kanálu přes odkalovací otvor. Očištěné síto bubnu opět umožní větší průtok vody z prostoru znečištěné vody do prostoru s pročištěnou vodou, kde tak opět stoupne hladina vody na „normální úroveň“ a elektronika vypne proces proplachování. Čistící cyklus začne opět automaticky, jakmile průtokový spínač zaznamená snížení vodní hladiny v systému. Tento proplachovací cyklus však nepřerušuje probíhající kontinuální čištění vody ve filtračním systému.
Jezírková voda, která byla mechanicky pročištěna v bubnovém filtru, pak přejde do komory dalšího filtru, která je naplněna malými plastovými elementy, na kterých žijí bakterie rozkládající znečišťující látky. Tyto plastové elementy s usídlenými bakteriemi se nepřetržitě pohybují v proudu vody (princip moving bed) a zajišťují biologické čištění jezírkové vody. V první řadě jsou zaměřeny na odstraňování sloučenin dusíku jako je čpavek a nitráty.

 

Provozní zapojení jezírkové filtrace v jezírku.

Pokud jde o zapojení filtračního systému ProfiClear Premium, je pravdou, že stanovil zcela nové standardy. Celkové propojení jednotlivých modulů, včetně zapojení potrubí zabere přibližně 45 minut. Všechny části potřebné pro zapojení a montáž jsou součástí balení. Jen samotné potrubí si musíte dokoupit v závislosti na individuální situaci při montáži a umístění filtrace. Uspořádání tří vstupních připojení DN110 na bubnovém filtru je ideální pro propojení potrubí mezi jezírkem a filtrem, protože je tak možné pracovat s jednoduše spojitelnými a levnými odpadními trubkami. Výstup z čerpadla v posledním individuálním modulu je navržen v souladu s DIN110, takže potrubí lze stejně snadno zapojit s minimálními ztrátami průtoku vody do jezírka. Navíc jsou zde dvě malá připojení s adaptérem na externí hadici, kde může uživatel připojit samostatné čerpadlo. Odvod vody z čistícího procesu je stejně tak DIN 110. Práce se zapojením čistícího čerpadla bubnu zcela odpadá, protože je zapojené již z výroby, spolu s čisticími tryskami. Tuto skutečnost zmiňujeme proto, že u jiných výrobců to nebývá samozřejmostí a často je to příčinou dalších komplikací se zapojením a dodatečných finančních nákladů. Všechny filtrační komory jsou vyrobeny ze zpevněných vláken Duroplast, což je špičkový materiál používaný pro nádrže na vodu. Všechny instalované kovové části i buben jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Naštěstí není mnoho co říci o elektrickém zapojení. Všechny tři propojovací kabely mezi bubnovým filtrem a kontrolní jednotkou jsou vodotěsné a zabezpečeny proti zapojení s opačnou polaritou. Zde výrobce odvedl ukázkovou práci a nenechal nic na náhodě. Není zde prostor pro chyby - je to velký plusový bod péče o bezpečnost. Připojíte do sítě a spustíte.
Čerpadla, stejně jako nové UV-lampy Bitron Gravity 55 W jsou umístěny v individuálním modulu na konci filtračního systému, který nabízí ideální podmínky zapojení těchto komponentů.

Zapojení testované filtrační jednotky, komponenty.
Bubnový filtr byl připojen k nádrži s objemem 1.000 litrů přes tři potrubí průměru 110mm, každé přibližně metr dlouhé. Dvě čerpadla Aquamax Gravity Eco 20000, každé s reálným průtokem18 m³/h, slouží k přepravě přefiltrované vody z poslední komory zpět do nádrže s vodou. Tyto čerpadla byly spojeny s poslední komorou přes 45 ° T-kus DN 110. Objemový průtok byl měřen jako obvykle ultrazvukovým průtokoměrem Portaflow C od Fuji Electric.

Test maximálního průtoku.

Nejdříve jsme se věnovali určení maximálního možného průtoku. Byla použita čistá voda, protože hlavním cílem bylo dosáhnout základního výsledku pro porovnání a zároveň zajistit kompatibilitu mezi předchozím testem filtrů a testy které budou následovat. Uměle vyrobená "jezírková voda" svým složením pokrývá různé varianty kvality jezírkové vody a ve stejnou dobu může být obnovena se stejným složením, že se zdá být relativně čistá pro účely mechanického testu. Částečky, které obsahuje jezírková voda jsou přechodem přes vysoce kvalitní mechanickou filtraci odfiltrovány tak, že voda je následně považována za vodovodní. Navíc různí výrobci specifikují maximální stupeň znečištění vody (TSS) vlastními hodnotami. 

Výrobce udává hodnotu maximálního průtoku testovaného filtračního systému 25 m³/h. První měření bylo provedeno s dvěma nainstalovanými čerpadly Aquamax, dvěmi UV lampami, bez biologického média a objemový průtok dosáhl 28,5 m³/h. Celé zapojení se při tomto průtoku jevilo zcela bezproblémově. Rozdíl vodní hladiny mezi první a poslední komorou byl pouze 4,5 cm a časový interval pročišťování síta > 15 min také prokázal, že aktuální maximální průtok může být prokazatelně nad údaji výrobce 25 m³/h, který ho pesimisticky podcenil. Následný test s biologickými náplněmi nezměnil nic na výsledcích průtoku. Jen rozdíl vodní hladiny narostl na 5 cm. Jelikož jsme již byli schopni potvrdit údaje výrobce o maximálním průtoku, oficiální část tohoto potvrzení správnosti údajů byla ukončena.
Jelikož naše zvědavost vyhrála, následující test měl zjistit skutečný maximální průtok filtrace. Proto jsme místo původních čerpadel Aquamax nainstalovali stacionární čerpadlo Linn 01, které má výkon 65 m³/h a zapojili jsme ho přes frekvenční měnič, abychom mohli průtok plynule regulovat. Abychom to zkrátili - maximální průtok byl dosažen na hodnotu úctyhodných 31 m³/h. Dokonce pro samotný bubnový filtr bylo možné dosáhnout ještě vyšší hodnoty, kvůli velkému rozdílu hladiny se to však ukázalo jako nepraktické. Informace výrobce jsou tak bez jakýchkoliv pochyb potvrzené.

 

Test filtrační kapacity.

Část recenze, která nám způsobila nejvíce starostí. Jak stanovit filtrační kapacitu filtrace srovnatelnou s jinými systémy? Úvahy o tomto problému se ubíraly různými cestami. Od měření zákalu po odpaření vzorku vody a zvážení zbývajících usazenin. Díky kontaktům s blízkou městskou čistírnou odpadních vod a rozsáhlou diskusí se zaměstnanci laboratoře bylo řešení vlastně dost jednoduché. Nakonec jsme se zaměřili na pevné částečky ve vodě. Ty tvoří masu, která může být, po ukončení testu, zvážena. Proto však potřebujeme extrémně přesnou váhu se čtyřmi desetinnými místy v gramech. Příležitostí se stala laboratorní váha v laboratoři zmiňované čističky. Pak budeme také schopni určit částečky obsažené v určitém množství vody.

Vzniká však otázka, které částečky by měly být odfiltrovány, aby určily filtrační kapacitu. Jakékoliv uměle vyprodukované znečištění, například rašelinou, je totiž poněkud vzdáleno skutečné praxi. Navzdory všemu výše uvedenému by měl být test proveden více než jen teoretickými laboratorními hodnotami, které mohou být v podstatě porovnány, avšak nemohou správně vyjádřit konkrétní vztah k realitě jezírka. Tak jsme se rozhodli že zvážíme jen znečištění, které se vyskytuje v dennodenním provozu skutečného jezírka. Ale kde to znečištění vzít? Nakonec řešení této skládačky bylo jednoduché a důmyslné. Použili jsme bubnový filtr, který filtroval jezírko s pískovým dnem, o objemu 60 m³ a jednoduše jsme 24 hodin sbírali znečištěnou vodu. Obsahovala vše, co mohlo být obsaženo v jezírku. Zbloudilé části zelených vláknitých řas, zbytky krmiva, listy, výkaly ryb a mnoho dalšího. Tento postup zajistil maximální podobnost skutečné realitě. Jako přídavek byly částečky v odpadní vodě z bubnového filtru mnohem jemnější než původně v jezírku, protože již byly mechanicky rozemleté proplachováním v sítu.
Takto jsme byli schopni testovat. Postup byl teď dost jednoduchý. Nejdříve vzít z čerstvé vody v nádrži pět nekontaminovaných 500 ml vzorků a přefiltrovat je přes filtrační papír (kávový papírový filtr). Tyto vzorky utvořili referenční hodnoty čisté vody.
Pak nalít testované znečištění do nádrže a pořádně promíchat. Vzít dalších pět 500 ml vzorků a odfiltrovat. Tyto vzorky utvořily referenční hodnoty znečištěné vody.
Nakonec jsme spustili filtrační systém a počkali na interval mezi dvěma proplachovacími sekvencemi (trvalo to cca 20 min.). Takže jsme mohli předpokládat, že jen nepatrné množství nečistot by mohlo být ještě neodfiltrované. Voda v 1000 litrové nádrži byla již v té době překvapivě čistá.
Mokré filtrační papíry jsme jednotlivě vysušili v mikrovlnné troubě při stejné teplotě, tak abychom minimalizovali vliv zbytků vlhkosti na filtračním papíře a rovnou je zvážili. Zde jsou výsledky hlavních hodnot ze vzorků:

 

  • Filtrační papír - vzorek čistá voda, Váha: 2,7563 g => TSS = 0 mg / l
  • Filtrační papír - vzorek znečištěná voda, Váha: 2,8178 g => TSS = 123,0 mg / l
  • Filtrační papír - vzorek ProfiClear Premium, Váha: 2,7787 g => TSS = 44,8 mg / l

(TSS = Total Suspend Solids = celkový obsah usazenin ve vodě)

 

Jak interpretovat výše uvedené výsledky? Vzorek čisté vody je považován za neznečištěnou a má hodnotu 0 mg / l. Po přidání znečištění hodnota vzrostla na 123 mg / l a po přefiltrování se snížila na 44,8 mg / l. Znamená to, že filtrační systém odfiltrovat 63,5% přidaných nečistot.

S vysokou pravděpodobností můžeme předpokládat, že pokračující filtrační proces by z vody odfiltrovat dokonce i jemné částice menší než 60 mikrometrů. Toto však není dlouhodobý test, výlučným zájmem je srovnatelnost výsledků. Dokonce jestliže zvážíme, že absolutní obsah TSS nemá přímý vliv na výsledek testu (rozhodující je rozdíl v procentech), musíme přece jen poznamenat, že standardy WHO (světové zdravotnické organizace) mají jako limit pro pitnou vodu hodnotu TSS do 30mg / l. Takto se stává zřetelné, jak výkonný je filtrační systém od Oase a jaký respekt si zaslouží.

 

Shrnutí testu filtrace Proficlear premium pro zahradní a koupací jezírka.

Jezírková filtrace Oase ProfiClear Premium se osvědčila bez jakýchkoli připomínek či výjimek. Jako přídavek, k mnohým praktickým řešením (jako je rotující buben, snadná výměna filtračních elementů, automatické odlučování nečistot, snadná obsluha řídící elektroniky) jde o vyspělý produkt s velmi tichým provozem. Oase si evidentně splnila svůj domácí úkol. Je zcela jasné, že známé nedostatky několika konkurenčních modelů byly zřetelně pojmenovány a náležitě a konstruktivně vyřešeny. Například bubnové filtry mají obecně problém s transportem dlouhých nečistot, a zejména s vláknitými řasami. Často se stává, že zbytky dlouhých rostlin a vláknitých řas leží na okrajích žlabu, dokud je ručně neodstraníte v rámci údržby. Někdy se také nečistoty nedostanou do žlabu na odvod odpadu, ale usazují se zevnitř bubnu. Oase tento problém vyřešila vhodným technickým způsobem. Elementy síta mají dopravníky na nečistoty, které během procesu proplachování spolehlivě přesunou zelené vláknité řasy a zbytky rostlin do žlabu na odvod odpadu.

Nicméně z důvodu konstrukce jakéhokoliv bubnového síta zbytky podlouhlých rostlin nemohou být se stoprocentní spolehlivostí odvedeny do žlabu se znečištěním. Oase si toto zřejmě uvědomila, a proto vytvořila systém, kde si může uživatel jednoduchým způsobem zpřístupnit žlab stejně i vnitřek bubnu zvnějšku.

Další fotografie ukazují, jak jednoduše lze odebrat a znovu vložit elementy síta. To zajistí, v případě potřeby, uživateli možnost otáčet bubnem manuálně do jakékoliv polohy.

Celkově filtr nevykazuje absolutně žádné slabiny v odlučování různorodých nečistot, které se mohou v jezírku objevit. Stejně tak byl vyřešen bezchybně z hlediska konstrukce i problém vláknitých řas spojený s bubnovým filtrem. Můžeme tedy přidělit tomuto filtru jen nejvyšší možnou známku.

Také řídící elektronika stojí za zmínku. Uživatel není ponechán napospas samostatnému nastavení "optimálních" hodnot, ty jsou již uloženy v jednotce. Nemáte šanci je změnit denními úspornými časy nebo změnou úrovně či času proplachovacího cyklu. Řídící jednotka si to řídí automaticky dle aktuální potřeby. Celkově zahrnuje tři nastavitelné parametry:

  1. Trvání procesu čištění (10-30 s)
    Tímto parametrem může uživatel prodloužit proces čištění (přidat více vody), pokud je zapojeno delší odpadní potrubí a zajistí se tak lepší odvod nečistot.
  2. Nastavení proplachování (10-60 s)
    Toto se aktivuje po každém dvacátém procesu čištění.
  3. Nastavení nuceného čištění (0-60 min)

V případě že senzor hladiny nesepne automatický proces čištění před manuálně nastaveným časem nuceného čištění, odpadní potrubí bude pro jistotu pročištěné další vodou. (0 znamená deaktivování této funkce)

Integrovaný digitální displej s ukazatelem teploty vody je zahrnut ve standardním příslušenství. Displej také uchovává veškeré chybové zprávy při nestandardních situacích. Uživatel je tak zpětně informován o případných selháních a činnosti bubnového filtru.
Bio moduly jsou skutečné „moving-bed“ komory a jsou adekvátně dimenzované na objem médií do 75 litrů (informace výrobce). Takže na základě zkušeností, dva tyto moduly obvykle postačují pro zahradní jezírka do 50 m³. Nic však nebrání tomu, přidat více než 75 litrů Biomed. Během testu se ukázalo, že je zde na to určitě dost prostoru. I když pohyb jednotlivých individuálních médií může být částečně omezen, nemělo by to snížit kapacitu rozkladu odpadních látek.
UV lampa Bitron Gravity 55W byla navržena speciálně pro filtry řady ProfiClear Premium. Je konstrukčně přizpůsobená do komory posledního individuálního filtru. Dělá dojem vysoce kvalitního provedení. V případě instalace dvou těchto UV lamp je jejich celková kapacita 110W adekvátně dimenzovaná. Nerezové provedení je navrženo tak, že bez ohledu na Vaši pozici je nemožné podívat se mimovolně přímo do zářivky. Je to velká výhoda oproti jiným ponorným UVC systémům.

 

Oase velmi dobře uspěla při zkonstruování filtru a nezapomněla na žádný důležitý požadavek. Tato jezírková filtrace je tak naprosto vhodná pro koupací jezírka, stejně jako pro okrasná zahradní jezírka, nebo jezírka určená pro chov Koi kaprů.


kontaktní informace - jezírka

 

 

články

Odzimování jezírka, aneb zahradní jezírko na jaře.

Jaro je tady a je na čase spustit jezírkovou filtraci a připravit zahradní jezírko na sezónu. Nejdůležitější, co ...

Jak připravíme zahradní jezírko na zimu?

Zahradní, ale samozřejmě také koupací jezírka vyžadují před zimou naši pozornost. Zazimování jezírka můžeme svěřit ...
zahradni-jezirko-zima2

Proč jsou Pure Pond Bomb nejúčinnější jezírkové bakterie na trhu?

Pure Pond Bomb jsou živé, tzv. „užitečné“, jezírkové bakterie, které zajistí rychlou a dlouhodobou ...
Pure-Pond-BOMB-23

Koupací jezírko a jeho cena.

Kolik stojí koupací jezírko a na čem jeho cena závisí? Jaké máme nároky na koupací jezírko a co od něj ...
koupaci_jezirko_stavba_2

Ekologická koupací jezírka, koupací biotopy.

Dovolená je nejčastěji spojena s cestou k moři, přehradě, nebo rybníku. Dopřát si požitek z koupání však můžeme i ...
koupaci-jezirka-Oase450

Plánování a stavba jezírka.

Plánování jezírka, aneb co si musíme rozmyslet nejdříve?   Nejdříve je třeba si ujasnit si, jaké jezírko ...

Řasy v jezírku.

Řasy mohou být problémem pro každé zahradní, nebo koupací jezírko. Dozelena zbarvená voda, zelená pěna na hladině, ...
vlaknita-rasa-3